Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

CÁCH NÓI CHUYỆN TÂM THỨC

Những gì tôi nói chỉ là muốn bày Phương Pháp cho các bạn và muốn các bạn phải tự hiểu ra. Vì sao? Vì đó là cách để các bạn vượt qua được nghiệp quả của mình. Các bạn muốn nói chuyện tâm thức thì hãy nắm rõ ba điều Nghiêm Nguyễn đã nêu ra. Nghiêm đã nắm rõ cốt lõi của vấn đề. Nếu bạn nắm rõ được cốt lõi rồi thì nói chuyện Tâm Thức với ai cũng được cả!

[Nói chuyện tâm thức như Thầy đã dậy, con thấy cần đảm bảo 3 yếu tố:
1. THẬT TÂM. Chỉ có một chút không thật thì không có hiệu quả gì hết.
2. CHÍ THÀNH và THA THIẾT. Cũng xuất phát từ tâm thực sự biết ăn năn hối lỗi về lỗi lầm từ vô thuỷ kiếp mà mình đã gây ra hoặc nợ nần họ mà mình không biết.
3. Chỉ mong điều tốt nhất đến với họ. Và đừng áp đặt ý nghĩ chủ quan của mình về việc họ thế này hay thế kia thì sẽ tốt. Chỉ cầu cho họ được tốt nhất, không vì tốt cho mình thì tâm mới không vọng động.]

Theo nguyên tắc này thì ta có thể nói chuyện với trường hợp của anh chàng trong đề tài như sau:

Anh, từ đời trước đến nay vì ngu si vô trí em đã vô tình hay cố ý gây ra bao nhiêu đau khổ, và làm thất thoát tiền bạc cho anh nên giờ em phải có bổn phận trả cùng bù đắp mọi thứ cho anh, và mỗi ngày tự sám hối lỗi lầm sai trái của mình. Mong rằng vì Duyên làm vợ chồng nên xin anh hoan hỉ tha thứ bỏ qua để vợ chồng con cái mình được sống hạnh phúc với nhau hết đời. Nhưng nếu anh cương quyết 0 tha thứ thì em xin nhận chịu bất cứ thứ gì anh mang lại cho em với lòng hoan hỉ, 0 một chút than van hay oán trách!!!

Nói chung ở đây nhiều người đã nắm rõ vấn đề nên dù là nói kiểu nào cũng được cả. Tuy nhiên vì là chúng sinh nên hiểu 1 thì biết một vậy thôi hihihi.

Nếu chúng ta có thể nói với người sống như thế, thì nói với người chết có khác gì? Hoặc nói với các thú dữ, với các tà ma quỷ thần, hay các oan hồn uổng tử, hay bệnh tật cũng vậy thôi.

Chúng ta hãy tập mở cái đầu ra mà hiểu rằng hễ nói về hiện tại thì sẽ liên quan đến quá khứ vị lai. Nếu nói được với 1 người thì có thể nói với tất cả mọi người. Nếu nói được ở chỗ này thì phải nói được cho khắp cả thế giới. Nếu nói được với 1 thế giới mình thì có thể nói với tất cả thế giới của chư Phật. Nếu trị lành được một bệnh tật thì sẽ trị lành tất cả bệnh tật... Bởi vì tất cả những gì xấu xảy đến mình cũng chỉ là nghiệp quả thôi mà.

Vậy nếu mình có thể nói để thay đổi tất cả mọi người rồi mà lại 0 thể tự thay đổi được chính mình thì chẳng phải cái đầu của mình có vấn đề lớn sao?

 Nguồn: Thầy Hoàng Quý Sơn
Nam Mô Dược Sư Phật

This Is The Oldest Page